KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG VIỆT

Giới thiệu

VietSearch là cơ sở dữ liệu và thống kê về chuyên gia và cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. VietSearch cung cấp công cụ hiệu quả để tổng hợp và tìm kiếm trên cơ sở cộng đồng người Việt. VietSearch là một nền tảng cho người Việt kết nối và hợp tác để phát triển giáo dục và kinh tế tại Việt Nam.